НАЦРТ УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА УСКЛАЂЕНОСТИ РЕГИОНАЛНЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ПРОЦЕСУ КОНСУЛТАЦИЈА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА УСКЛАЂЕНОСТИ РЕГИОНАЛНЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи. Ова уредба се усаглашава са садржином пречишћеног текста Уредбе Европске комисије број 651/2014 од 17 јуна 2014. године о проглашењу одређених категорија државне помоћи усклађеним са заједничким тржиштем у примени чл. 107. и 108. Уговора (о функционисању ЕУ) (Consolidated text: Commission Regulation (EU) No651/2014 of 17 June 2014 declaring sertain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty) и релевантним делом Комуникацијe ЕК – Смернице о регионалној државној помоћи (Communication from the Commission Guidelines on regional State aid (OJ C 153, 29.4.2021)).

 

Консултације ће се спроводити у периоду од 17. августа до 1. септембра 2023. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs.

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде предметног нацрта допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.