Министарствo финансија (Сектор за буџетску инспекцију)

Комисија за контролу државне помоћи сходно члану 47. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС", број 73/19) сарађује, приликом спровођења одређених радњи у поступку, са  Министарством финансија (Сектор за буџетску инспекцију), које у складу са чланом 7. Закона о буџетској инспекцији („Службени гласник РС” број 118/21) преко буџетских инспектора обавља послове инспекцијског надзора.

Буџетскa инспекцијa у вршењу инспекцијског надзора проверава, како је то прописано чланом 2. Закона о о буџетској инспекцији, примену закона и других прописа у области наменског и законитог коришћења јавних средстава и материјално-финансијског пословања.

 

Министарствo финансија (Сектор за буџетску инспекцију)
ул. Кнеза Милоша 20,  11000 Београд