Прописи у изради и јавне консултације

Тренутно ниједан пропис није у поступку јавних консутација