Подршка реформи јавне управе у Србији у процесу европских интеграција - (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ)

Пројекат ,,Подршка реформи јавне управе у Србији у процесу европских интеграција" спроводи се у оквиру Немачко-српске развојне сарадње (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ). Циљ пројекта је јачање административних капацитета јавне управе на европском путу, кроз експертску подршку државним органима. Августа 2022. године је кренула пројектна реализација. 

У току је одржавање радионица у више центара у Републици Србији на тему ,,Јачање административних капацитета надлежних институција у примени прописа за контролу државне помоћи” на којима се представља и Водич о контроли државне помоћи који је резултат пројекта.

Активност обухвата представљање Водича и нових подзаконских аката потенцијалним даваоцима државне помоћи у Републици Србији на локалном и републичком нивоу, у циљу реформе јавне управе у процесу европских интеграција.