Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу члана 49. став 4. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), чланa 4. став 3. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Одлуке Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине 21 број 112-1268/23-1 од 21. јула 2023. године и Одлуке председника Комисије за контролу државне помоћи број 111-00-00002/2023-01 од 31. јула 2023. године, у Комисији за контролу државне помоћи оглашава се:

 

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ПРЕМА ШИФРАМА ЊИХОВЕ ПРИЈАВЕ

Листа кандидата под шифром њихове пријаве и име и презиме кандидата који су изабрани у конкурсном поступку