Лука Милошевић, секретар Комисије

Рођен је 1984. године у Београду, где је завршио Основну школу ''Душко Радовић'' и ''Х гимназију Михајло Пупин''. Након завршене гимназије, 2003. године уписао је Правни факултет Универзитета у Београду, који је завршио 2007. године, са просечном оценом 9,39. Правосудни испит положио је 2011. године, а Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду завршио је 2013. године. У току студија добио је више награда и стипендија, између осталих, и стипеднију Фонда за младе таленте ''20.000 динара месечно за хиљаду најбољих студената'', за школску 2006/07. годину.

Као приправник запослио се 2008. године у Комерцијалној банци АД Београд, где је након обављеног приправничког стажа положио Испит за стручну обуку приправника у банкама, у организацији Удружења банака Србије. Од 2009. до 2010. године радио је као адвокатски приправник, након чега се запослио у Министарству одбране, где је обављао различите послове. У току 2014. године прешао је у Агенцију за реституцију, где је радио као саветник за враћање имовине и обештећење, обављајући све послове који се односе на спровођење управног поступка и решавање по захтевима за враћање одузете имовине и обештећење. На место секретара Комисије за контролу државне помоћи постављен је у марту 2020. године.

За време студија и у току рада, похађао је више семинара и курсева и имао доста ангажовања везаних за струку, од којих треба истаћи Kikones Summer Study Session - ''Rule of Law and Democracy'', који је European Public Law Center из Атине организовао 2006. и 2007. године у Маронији, Грчка, и специјалистички курс ''Савремена методологија борбе против организованог криминала'', који је Центар за безбедносне студије из Београда организовао 2008. године.

Војни рок одслужио је у Класи слушалаца за резервне официре, на Војној академији, након чега је стекао чин потпоручник у резерви, род пешадија.

Ожењен је, отац две ћерке.