Уредба о правилима за доделу државне помоћи

 

 

Напомена:

Поједине одредбе Уредбa о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14) престале су да важе ступањем на снагу:

Уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи („Службени гласник РС“, број 23/21),

Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи)(„Службени гласник РС“, број 23/21),

Уредбе о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне помоћи („Службени гласник РС“, број 62/21),

Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РС“, број 62/21),

Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за заштиту животне средине у сектору енергетике (,,Службени гласник РС“, број 99/21),

Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) за обављање услуга од општег економског интереса (,,Службени гласник РС“, број 99/21),

Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса (,,Службени гласник РС“, број 99/21),

Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује учесницима на тржишту који обављају делатност у железничком сектору („Службени гласник РС“, број 20/23),

Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи учесницима на тржишту који обављају делатност у сектору ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 43/23) и

Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује у облику гаранције („Службени гласник РС”, број 48/23).