Обавештавамо вас да је, на основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4, односно члана 8. став 3. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) на седници одржаној 20. јануара 2022. године, Влада донела:

Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања

Уредба је објављена у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 9/22, дана 21. јануара 2021. године .

Овом уредбом преузима се садржина Смернице Европске комисије о примени правила државне помоћи на услуге јавног медијског сервиса (Communication from the Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting) (2009/C 257/01). Истовремено, овом уредбом се на основу упоредне праксе уређује и финансирање производње медијских садржаја који имају за циљ остваривање јавног интереса у области јавног информисања (бројеви одлука Европске Комисије: SA.34138 (2012/N), SA.36366 (2013/N), SA.32886, SA.33243 (2012/NN), SA.37923 (2013/N), SA.44942 (2016/N), SA.45512 (2016/N), SA.57781 (2020/N), SA.60939 (2021/N), SA.61014 (2021/N), SA.63029 (2021/N), SA.63031 (2021/N), SA.63896 (2021/N)).