Комисија за контролу државне помоћи обавештава јавност да је Савет Комисије донео Одлуку о изменама и допунама Статута Комисије за контролу државне помоћи („Службeни глaсник РС”, брoj 2/22), која је објављена 8. јануара 2022. године, када је и ступила на снагу.

Наведеном одлуком је, између осталог, промењено седиште Комисије за контролу државне помоћи, које се сада налази на адреси Сремска 3-5, Београд.