Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања.

Овом уредбом преузима се садржина Комуникације Европске Комисије о примени правила државне помоћи на услуге јавног медијског сервиса (Communication from the Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting) (2009/C 257/01).

Истовремено, овом уредбом се уређује и финансирање производње медијских садржаја који имају за циљ остваривање јавног интереса у области јавног информисања, увођењем правних решења из Европске праксе (бројеви одлука Европске Комисије: SA.34138 (2012/N), SA.36366 (2013/N), SA.32886, SA.33243 (2012/NN), SA.37923 (2013/N), SA.44942 (2016/N), SA.45512 (2016/N), SA.57781 (2020/N), SA.60939 (2021/N), SA.61014 (2021/N), SA.63029 (2021/N), SA.63031 (2021/N), SA.63896 (2021/N))

Консултације ће се спроводити у периоду од 23. децембра 2021. године до 30. децембра 2021. године.

Нацрт уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања постављен је на интернет страници Комисије за контролу државне помоћи – http://www.kkdp.gov.rs/. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на адресу: info@kkdp.gov.rs . Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметне уредбеа допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ПРОЦЕСУ КОНСУЛТАЦИЈА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

НАЦРТ УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ОБРАЗАЦ ФОРМУЛАРА ЗА ДОСТАВУ ПИСАНИХ КОМЕНТАРА