Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту упутства за оцењивање усклађености државне помоћи за усавршавање. Овом упутством преузима се садржина Саопштења Европске Комисије – Критеријуми за анализу усклађености државне помоћи за усавршавање која се индивидуално пријављује (Communication from the Commission - Criteria for the compatibility analysis of training state aid cases subject to individual notification (OJ C 188, 11.8.2009)).

Консултације ће се спроводити у периоду од 26. новембра 2021. године до 3. децембра 2021. године.

Нацрт упутства за оцењивање усклађености државне помоћи за усавршавање постављен је на интернет страници Комисије за контролу државне помоћи – http://www.kkdp.gov.rs/. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs .

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметног упутства допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

Нацрт упуства за оцењивање усклађености државне помоћи за усавршавање

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом упутства за оцењивање усклађености државне помоћи за усавршавање

Образац формулара за доставу писаних коментара