Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи.

Консултације ће се спроводити у периоду од 29. октобра 2020. године до 10. новембра 2020. године.

Нацрт уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи постављен је на интернет страници Комисије за контролу државне помоћи – http://www.kkdp.gov.rs. Сходно мерама Републике Србије за ублажавање последица пандемије вируса COVID-19 и заштити здравља грађана, примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs.

Нацрт уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи као и образац за консултације доступни су на овој страници. Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметне уредбе допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

Нацрт уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи

Нацрт упутства за оцењивање усклађености регионалне државне помоћи

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи

Образац формулара за доставу писаних коментара