Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту уредбе о правилима за доделу de minimis помоћи.

Консултације ће се спроводити у периоду од 4. новембра 2020. године до 11. новембра 2020. године.

Нацрт уредбе о правилима за доделу de minimis помоћи постављен је на интернет страници Комисије за контролу државне помоћи – http://www.kkdp.gov.rs. Сходно мерама Републике Србије за ублажавање последица пандемије вируса COVID-19 и заштити здравља грађана, примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs.

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметне уредбе допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

Нацрт уредбе о правилима за доделу de minimis помоћи

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом уредбе о правилима за доделу de minimis помоћи

Образац формулара за доставу писаних коментара