Имајући у виду број упита и захтева за доделу државне помоћи које Комисија добија у последње време, истичемо да Комисија:

  1. не додељује државну помоћ (није давалац државне помоћи),
  2. не располаже буџетским средствима за наведену намену,
  3. не врши селекцију, односно не одређује нити одлучује који привредни субјект ће добити средства а који не,
  4. не одређује износ помоћи по привредном субјекту или пројекту.

Опредељење, оправданост, целисходност у погледу одабира конкретног привредног субјекта, пројекта или области је у искључивој надлежности Даваоца (надлежни орган Републике Србије, аутономне покрајне или јединице локалне самоуправе и друга лица у складу са чланом 4. Закона о контроли државне помоћи). Давалац дискреционо одлучује да ли ће уопште подржати конкретну активност и у ком обиму, или не.

Према Годишњем извештају, највећи али не и једини даваоци државне помоћи су Министарство привреде (укључујући надлежност Фонда за развој и Развојне агенције Србије), Министарство финансија, Министарство енергетике, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство туризма, трговине и телекомуникација, Министарство за заштиту животне средине и др.

Комисија оцењује искључиво формално правну усклађеност државне помоћи са одговарајућим правилима.