Обавештавамо вас да је, на основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 51. став 4, односно члана 50. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19), Комисија за контролу државне помоћи донела:

  1. ПРАВИЛНИК О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ ШЕМА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ („Службени гласник РС“, број: 41/21),
  2. ПРАВИЛНИК О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ДОДЕЉЕНОЈ ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ („Службени гласник РС“, број: 41/21)

Такође, на основу члана 18. став 4. Уредбе о условима и критеријумама усклађености регионалне држевне помоћи („Службени гласник РС“, број: 23/21), члана 10. став 1. тачка 6) и члана 11. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број: 73/19), Савет Комисије за контролу државне помоћи донео је:

УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСКЛАЂЕНОСТИ РЕГИОНАЛНЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ („Службени гласник РС“, број: 41/21)

Наведеним подзаконским актима врши се даље усклађивање домаћег законодавства са европским правним тековинама у области државне помоћи, у складу са обавезама Републике Србије на основу члана 73. Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 83/08) и мерилима која су неопходна да Република Србија испуни ради отварања преговарачког Поглавља 8 – Политика конкуренције, а у циљу убрзавања поступка приступања Републике Србије Европској унији.

Правилници и упутство су објављени у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 41/21 дана 23. априла 2021. године, а ступају на снагу 30. априла 2021. године.