У складу са тачком 8. Упутства за утврђивање референтне и дисконтне каматне стопе („Службени гласник РС“, број 51/22), донетим на основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 11. став 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, брoј 73/19) и члана 4. став 5. Уредбе о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне помоћи („Службени гласник РС“, број 62/21), Комисија за контролу државне помоћи је ажурирала основну референтну каматну стопу за 2022. годину која сада износи 2,50%. Овако утврђена основна референтна каматна стопа важи од 1. октобра 2022. године.