Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту општег обрасца пријаве државне помоћи и нацртима посебних образаца за пријављивање државне помоћи. Наведеним обрасцима преузимају се релевантни обрасци пријаве државне помоћи који су део уредбе Европске комисије (Commission Regulation (EU) 2015/2282 of 27 November 2015 amending Regulation (EC) No 794/2004 as regards the notification forms and information sheets).

Консултације ће се спроводити у периоду од 17. новембра 2021. године до 23. новембра 2021. године.

Нацрт општег обрасца пријаве државне помоћи и нацрти посебних образаца за пријављивање државне помоћи постављени су на интернет страници Комисије за контролу државне помоћи – http://www.kkdp.gov.rs/. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs .

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметних образаца допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом упутства за оцењивање усклађености државне помоћи за запошљавање

Образац формулара за доставу писаних коментара

Општи образац пријаве државне помоћи

Посебан образац за пријављивање индивидуалне регионалне државне помоћи за улагање

Посебан образац за пријављивање државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике

Посебан образац за пријављивање државне помоћи за истраживање, развој и иновације

Посебан образац за пријављивање државне помоћи за културу

Посебан образац за пријављивање државне помоћи за развој широкопојасне инфраструктуре

Посебан образац за пријављивање државне помоћи за санацију, реструктурирање и-или привременој подршци за реструктурирање - шеме државне помоћи

Посебан образац за пријављивање државне помоћи зха санацију учесника на тржишту у тешкоћама - индивидуална државна помоћ

Посебан образац за пријављивање регионалне државне помоћи за улагање – шема

Посебан образац за пријављивање регионалне оперативне државне помоћи

Посебан образац за пријављивањње државне помоћи за реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама - индивидуална државна помоћ