Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту упутства за оцењивање усклађености државне помоћи за истраживање, развој и иновације. Овом упутством преузима се садржина Саопштења Европске Комисије – Критеријуми за анализу усклађености државне помоћи за усавршавање која се индивидуално пријављује (Communication from the Commission - Framework for State aid for research and development and innovation (OJ C 198/1, 27.6.2014)).

Консултације ће се спроводити у периоду од 16. септембра 2022. године до 23. септембра 2022. године.

Сходно мерама Републике Србије за ублажавање последица пандемије вируса COVID-19 и заштити здравља грађана, примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs.

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметног упутства допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

 

Нацрт упутства за оцењивање усклађености државне помоћи за истраживање, развој и иновације

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом упутства за оцењивање усклађености државне помоћи за истраживање, развој и иновације

Образац формулара за доставу писаних коментара