Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог кризом у Украјини. Овом уредбом преузима се садржина Привременог оквира за мере државне помоћи у сврху подршке привреди с обзиром на тренутну кризу у Украјини који је Европска комисија донела 23. марта 2022. године, а изменила и допунила 20. јула 2022. године.

Консултације ће се спроводити у периоду од 26. септембра 2022. године до 30. септембра 2022. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs.

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметне уредбе допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

Нацрт уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог кризом у Украјини

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези а Нацртом уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог кризом у Украјини

Образац формулара за доставу писаних коментара