Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује учесницима на тржишту који обављају делатност у железничком сектору. Овом уредбом преузима се садржина Саопштења Комисије – Смернице Комисије о државној помоћи за учеснике на тржишту који обављају делатност у железничком сектору (Communication from the Commission – Community guidelines on State aid for railway undertakings (2008/C 184/07)).

Консултације ће се спроводити у периоду од 5. октобра 2022. године до 14. октобра 2022. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs.

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметне уредбе допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

Нацрт уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује учесницима на тржишту који обављају делатност у железничком сектору

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези а Нацртом уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује учесницима на тржишту који обављају делатност у железничком сектору

Образац формулара за доставу писаних коментара