Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту упутства за оцењивање усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике. Овом упутством преузима се садржина Смерница о државној помоћи за заштиту животне средине и енергетику 2014-2020 (Guidelines on State aid for environmental protection and energy (2014-2020 OJ C 200, 28.6.2014, p. 1–55 )).

Консултације ће се спроводити у периоду од 24. октобра 2022. године до 31. октобра 2022. године. Сходно мерама Републике Србије за ублажавање последица пандемије вируса COVID-19 и заштити здравља грађана, примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs.

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметног упутства допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

Нацрт упутства за оцењивање усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом упутства за оцењивање усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике

Образац формулара за доставу писаних коментара