Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту упутства за оцењивање усклађености државне помоћи за развој широкопојасне инфраструктуре. Овим упутством преузима се садржина Саопштења Комисије – Смернице за примену правила о државној помоћи у односу на брзи развој широкопојасне мреже (Communication from the Commission – EU Guidelines for the application of State aid rules in relation to the rapid deployment of broadband networks (2013/C 25/01)).

Консултације ће се спроводити у периоду од 26. октобра 2022. године до 10. новембра 2022. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs.

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметног упутства допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

Нацрт упутства за оцењивање усклађености државне помоћи за развој широкопојасне инфраструктуре

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези а Нацртом упутства за оцењивање усклађености државне помоћи за развој широкопојасне инфраструктуре

Образац формулара за доставу писаних коментара