Обавешавамо вас да је, на основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 11. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, брoј 73/19) и и члана 58. став 6. Уредбе о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне помоћи („Службени гласник РС“, број 62/21), Комисија за контролу државне помоћи донела:

УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ ("Службени гласник РС", број 123/22)

Наведеним подзаконским актом извршено је транспоновање Саопштења Европске Комисије – Оквир за државну помоћ за истраживање, развој и иновације (Communication from the Commission - Framework for State aid for research and development and innovation (OJ C 198/1, 27.6.2014)). Упутство је објављено у Службеном гласнику Републике Србије, број 123/22 дана 4. новембра 2022. године, а ступа на снагу 12. новембра 2022. године.