Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту уредбе о изменама и допунама уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи. Овом уредбом преузима се садржина Смерница Европске Комисије за регионалну државну помоћ (Guidelines on regional State aid, OJ C 153), прописују посебни обрасци за пријављивање регионалне државне помоћи и прецизирају и појашњавају поједине одредбе ради отклањања нејасноћа и у циљу ефикаснијег спровођења у пракси.

Консултације ће се спроводити у периоду од 18. до 25. новембра 2022. године. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs.

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде предметног нацрта допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

Нацрт уредбе о изменама и допунама уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом уредбе о изменама и допунама уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи

Образац формулара за доставу писаних коментара